POLITYKA PRYWATNOŚCI

THERAPIFY


WSTĘP

Niniejszy dokument zawiera wymagane prawem informacje w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, które świadczymy, w tym przede wszystkim w postaci możliwości:

 1. przeglądania i korzystania z funkcjonalności naszego serwisu dostępnego pod adresem www.therapify.eu (dalej „Serwis” lub "Aplikacja");

 2. założenia Konta za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji i jego administrowania (dalej „Konto”),

 3. korzystania z naszego doradztwa w zakresie ułatwienia Tobie wyboru właściwego Specjalisty („Konsultacja”),

 4. korzystania z Serwisu lub Aplikacji w charakterze Pacjenta lub Specjalisty w celu ułatwienia kontaktu psychologiczno-terapeutycznego, w tym zarezerwowania wizyty oraz odbycia sesji (dalej „Sesja”).

W pierwszej części niniejszego dokumentu otrzymasz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, natomiast w części drugiej informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie.

Naszym celem jest umożliwienie Tobie bezpiecznego korzystania z oferowanych przez nas usług. Dlatego prosimy Cię o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze możesz się z nami skontaktować pisząc wiadomość na adres e-mail: hello@therapify.eu.


CZĘŚĆ I Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 1. Wyjaśnienie pojęć

Przez użyte w niniejszej Polityce pojęcia definiujemy następujące określenia:

 1. Therapify („My”) – THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631, czyli podmiot, który zgodnie z RODO decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie funkcjonowania Serwisu, Aplikacji, Konta, Konsultacji i innych usług opisanych wyraźnie w Polityce.

 2. dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji bądź zamierza korzystać z Serwisu lub Aplikacji, w tym która korzysta z oferowanej przez nas usługi Konsultacji.

 4. Pacjent – osoba fizyczna: a) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca uczestniczyć lub uczestnicząca w Sesji; b) osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Sesji; c) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oraz samodzielnie wyraziła zgodę na udział w Sesji oraz jednocześnie legitymuje się zgodą wyrażoną przez jej przedstawiciela ustawowego.

 5. Specjalista - osoba fizyczna prowadząca Sesje, będąca psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą lub inną osobą niewymienioną powyżej, wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne na rzecz Pacjenta, przy wykorzystaniu Aplikacji. Specjalista jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO, w zakresie danych zebranych na potrzeby zarezerwowania Sesji oraz jej odbycia, a następnie prowadzenia kontaktu psychologiczno-terapeutycznego.

 6. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


II.I. Jakie dane przetwarzamy o Tobie, gdy korzystasz z Serwisu?

Jeśli wchodzisz do naszego Serwisu lub instalujesz naszą Aplikację, to przetwarzamy Twoje metadane takie jak: strefa czasowa, wybrany język, używana platforma (iOS, Android, web), adres IP połączenia. Są to podstawowe dane, których przetwarzanie ma miejsce zawsze, gdy wchodzisz na daną stronę internetową czy pobierasz aplikację.

W zależności od tego, jakie działania podejmiesz i z jakich funkcjonalności dostępnych w Serwisie czy Aplikacji będziesz korzystał, zakres przetwarzanych danych może ulec zmianie.

W dowolnym momencie możesz umówić się z nami na darmowa Konsultację, w czasie której doradzimy Tobie, który Specjalista może być odpowiedni do Twoich potrzeb. Konsultacja z naszym doradcą odbywa się w formie połączenia wideo przez Google Hangouts. Rezerwacja terminu spotkania online następuje przez narzędzie o nazwie Calendly (więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu tego narzędzia znajdziesz tu: https://calendly.com). Po przesłaniu do nas informacji o preferowanym terminie spotkania, wysyłamy Tobie potwierdzenie wraz z linkiem. Umówienie Konsultacji jest możliwe z poziomu Serwisu, a niebawem będzie możliwe również z poziomu Aplikacji.

Konsultacja nie jest nagrywana, nie są sporządzane w czasie jej realizacji z naszej strony żadne notatki, nie jest również prowadzony czat. Żadne informacje, które nam przekażesz nie będą utrwalone.


II.II. Jakie dane przetwarzamy o Tobie, gdy korzystasz z naszych usług jako Pacjent?

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług jako Pacjent i zarezerwować wizytę online lub osobistą w gabinecie u wybranego przez Ciebie Specjalisty, to musisz najpierw założyć Konto za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji lub może to zrobić Specjalista, z tym, że wówczas będziesz miał 14 dni na dokończenie jego rejestracji

W celu założenia Konta lub dokończenia jego rejestracji prosimy Cię o podanie następujących danych: imię, adres e-mail. Samodzielnie możesz nam podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z Tobą, zarówno nam jak i wybranemu przez Ciebie Specjaliście, takie jak: nazwisko, numer telefonu. Jeżeli chcesz skorzystać z usługi wizyty domowej Specjalisty, musisz nam podać adres, pod którym ta wizyta ma się odbyć. Podanie adresu jest konieczne do realizacji tej usługi.

Masz również możliwość sporządzenia i przesłania dodatkowych notatek, informacji, które mogą być pomocne Specjaliście w udzieleniu Tobie wsparcia oraz przygotowaniu się do Sesji.

Z poziomu Konta możesz również ustawić zdjęcie profilowe, przeglądać rejestr bookingów & połączeń wideo, prowadzić konwersacje na czasie z wybranym Specjalistą, sporządzać notatki oraz wypełniać formularze w czasie uzyskiwania od Specjalisty wsparcia psychologiczno-terapeutycznego.

Pamiętaj, że nie zbieramy i nie prowadzimy Twojej dokumentacji medycznej. Umożliwiamy jedynie przekazanie podanych przez Ciebie danych i informacji wybranemu przez Ciebie Specjaliście w celu niezbędnym do zarezerwowania i odbycia Sesji.

Twoje prywatne dane w rodzaju notatek, monitorowania emocji przetwarzane są przez system automatycznie, a dostęp do nich mają tylko Użytkownicy połączeni relacją w Aplikacji, albo tylko Pacjent lub Specjalista, jeśli chodzi o ich prywatne notatki. To Ty decydujesz czy i komu udostępnisz konkretne informacje.

Sesje online z wybranym Specjalistą odbywają się w formie połączenia wideo przy wykorzystaniu Twilio (więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przy wykorzystaniu tego narzędzia znajdziesz tu: https://www.twilio.com/legal/tos).

W czasie nawiązania relacji z Specjalistą, poza Sesjami, masz możliwość prowadzenia komunikacji ze Specjalistą za pośrednictwem czatu.


Ponadto, w zakresie niezbędnym do umówienia Sesji i wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego w odniesieniu do osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, możemy przetwarzać podstawowe dane osobowe przedstawiciela ustawowego konkretnego Pacjenta, wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego z tego tytułu wynikającego.


II.III. Jakie dane przetwarzamy o Tobie, gdy korzystasz z naszych usług jako Specjalista?

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług jako Specjalista i realizować wsparcie psychologiczno-terapeutyczne na rzecz Pacjenta przy wykorzystaniu udostępnionych przez nas narzędzi, to musisz najpierw założyć Konto za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.

Zakładając Konto w tym celu prosimy Cię o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacji o ukończonych szkołach, posiadanych certyfikatach, które potwierdzają Twoje kwalifikacje do prowadzenia sesji psychologiczno-terapeutycznych. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do możliwości wnioskowania o przedstawienie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twoich kwalifikacji.

Z poziomu Konta możesz również ustawić zdjęcie profilowe, przeglądać rejestr bookingów & połączeń wideo, prowadzić konwersacje na czasie z Pacjentem, sporządzać notatki oraz zapoznawać się z notatkami i formularzami udostępnionymi Tobie przez Twoich Pacjentów.

W zakresie niezbędnym do dokumentowania i rozliczania usług odpłatnych pomiędzy Tobą a nami prosimy Ciebie o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury i do zrealizowania lub otrzymania płatności.


II.IV. Jakie jeszcze dane możemy o Tobie przetwarzać?

Na potrzeby dalszego rozwoju Aplikacji, analizy biznesowej i sprawozdawczości przetwarzamy wewnętrznie tylko zanonimizowane dane statystyczne typu: liczba dodanych Pacjentów przez wszystkich Specjalistów, liczba umówionych Sesji, średni czas przebywania na ekranie głównym Pacjenta. Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Umożliwiamy naszym Użytkownikom otrzymywanie newslettera – bieżących informacji o nowościach. Jeśli podasz nam swój adres e-mail, chcąc otrzymywać takie informacje, to będziemy Ci je okazjonalnie przesyłać, abyś był na bieżąco z promocjami, nową funkcjonalnością.


III. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Wiesz już, jakie dane osobowe możemy przetwarzać. To dobry moment, żeby opowiedzieć Tobie, jak dbamy o Twoje dane.

Funkcjonalność świadczonych przez nas usług umożliwia Tobie uzyskanie lub udzielanie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, w zależności od tego, czy jesteś Pacjentem czy Specjalistą. Niezależnie od roli, w jakiej występujesz, korzystając z Serwisu, Aplikacji, Sesji, Konta czy Konsultacji, możesz nam udostępniać dane osobowe, wyłącznie w zakresie, w jakim sam zdecydujesz, obejmujące tzw. dane szczególnej kategorii, a w szczególności takie jak odnoszące się do stanu zdrowia, światopoglądu, orientacji seksualnej, poglądów politycznych i innych intymnych aspektów Twojego życia. Mamy świadomość, że przekazywanie nam takich informacji wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego chcielibyśmy Cię zapewnić, że dokładamy wszelkich starać, aby w sposób maksymalnie bezpieczny chronić Twoją prywatność.

Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Chcemy podkreślić, że zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla należytego świadczenia usług, prezentowanych przez nas treści.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie takie jak m.in.:

 1. korespondencja prowadzona pomiędzy Pacjentem a Specjalistą jest szyfrowana;

 2. nasz zespół zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać;

 3. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer);

 4. dostęp do Aplikacji jest zabezpieczony nadanym przez Ciebie kodem;

 5. zbieramy tylko minimum informacji potrzebnych do rejestracji i połączenia się ze Specjalistą oraz odbycia wizyty online. Dane są przechowywane w zaszyfrowanej formie, w strukturach danych oddzielonych od ich zapisków, uzupełnionych formularzy, wykonanych zadań. Dane łączy dopiero Aplikacja, żeby wyświetlić je na ekranie Pacjenta lub Specjalisty.

Pragniemy zaznaczyć, że nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za Twoją wyraźną zgodą lub na Twoje życzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez innych użytkowników przepisów prawa. Udostępnienie lub powierzenie Twoich danych osobowych może nastąpić na zasadach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, tylko i wyłącznie naszym Zaufanym Partnerom, w zakresie niezbędnym do wykonania wiążących nas z Zaufanymi Partnerami umowami, w związku z realizacją danej usługi.


IV. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas oraz przez Specjalistę Twoich danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

- na podstawie zawartej pomiędzy nami a Tobą umowy w zakresie utworzenia i administrowania Konta – celem jest umożliwienie Tobie utworzenia i administrowania Konta oraz ułatwienia kontaktu ze Specjalistą za pośrednictwem Aplikacji;

- na podstawie zawartej pomiędzy nami a Specjalistą umowy o współpracy w celu umożliwienia Pacjentowi nawiązania kontaktu ze Specjalistą;

- na podstawie i w związku z realizacją obowiązku prawnego, w szczególności w zakresie dokumentowania transakcji i prowadzenia dokumentacji księgowej odnośnie transakcji pomiędzy Specjalistą a nami w celu spełnienia wymogów prawnych;

- na podstawie Twojej zgody w zakresie otrzymania zaproszenia do dokończenia rejestracji Konta lub dodania opinii, a także otrzymywania newslettera w celu przekazywania bieżących informacji o nowościach i promocjach;

- na podstawie Twojej zgody na przekazanie nam Twoich danych wrażliwych, w tym informacji o stanie zdrowia, oraz ich udostępnienia wybranemu przez Ciebie Specjaliście – w celu umożliwienia przygotowania do Sesji oraz jej realizacji;

- na podstawie uzasadnionego interesu prawnego polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania skarg i reklamacji, ulepszania naszego Serwisu oraz Aplikacji, ułatwienia Pacjentom wyboru odpowiedniego Specjalisty poprzez sporządzanie i publikowanie opinii o Specjaliście.

Specjalista, z którym nawiążesz kontakt jako Pacjent będzie przetwarzał Twoje dane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym odnośnie realizacji usługi wizyty domowej przez Specjalistę, realizacji obowiązków fiskalnych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, spełnienia innych wymogów wynikających z przepisów, np. co do możliwości udzielenia wsparcia z uwagi na wiek Pacjenta. Warunki współpracy ze Specjalistą, w szczególności wysokość wynagrodzenia oraz sposób płatności ustalisz samodzielnie ze Specjalistą, bez naszego aktywnego udziału.

W przypadku nawiązaniu przez Ciebie jako Pacjenta relacji z wybranym Specjalistą, za pośrednictwem Aplikacji czy Serwisu, występujemy jako tzw. podmiot przetwarzający, tzn. przetwarzamy Twoje dane na zlecenie Specjalisty po to, aby umożliwić Specjaliście realizację wsparcia psychologiczno-terapeutycznego. Podstawą naszego współdziałania ze Specjalistą jest umowa powierzenia przetwarzania danych.


W ramach naszego i Specjalisty uzasadnionego interesu prawnego udostępniamy funkcjonalność mającą na celu bardziej efektywne odbycie i zarezerwowanie Sesji, w szczególności wysyłamy Tobie powiadomienia push oraz wiadomości e-mail przypominające o wizycie, czy też wiadomości SMS.


V. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas oraz przez Specjalistę Twoich danych osobowych?

Przysługują Ci poniższe prawa określone w RODO:

Masz prawo do otrzymania informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych (w szczególności informacji w jakim celu, jakie dane i przez kogo są przetwarzane oraz komu zostały udostępnione, masz również prawo żądać informacji jak długo Twoje dane będą przetwarzane).

Masz prawo wnieść skargę do nas odnośnie do przetwarzania Twoich danych oraz możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, (https://uodo.gov.pl/).

Masz prawo otrzymać kopię Twoich danych, które przetwarzamy.

Masz prawo żądać usunięcia danych osobowych (jeżeli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać) lub wnieść sprzeciw odnośnie do przetwarzania.

Możesz również wnieść wniosek o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z RODO.

Masz prawo żądać sprostowania lub poprawiania Twoich danych osobowych.

Masz również prawo do przenoszenia danych osobowych.

W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pamiętaj jednak, że jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących danych wrażliwych, to udzielenie Tobie wsparcia psychologiczno-terapeutycznego może nie być możliwe.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Każde żądanie dostępu do danych powinno być wystosowane pisemnie lub pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do tożsamości osoby składającej żądanie, będziemy mogli prosić o uzupełnienia żądania, w szczególności o niezbędne dane identyfikacyjne.

Powyższe uprawnienia przysługują Tobie jako Pacjentowi analogicznie wobec Specjalisty w zakresie i w przypadku korzystania przez Ciebie ze wsparcia psychologiczno-terapeutycznego.


VI. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w Polityce oraz do czasu wypełnienia obowiązków prawnych, które są na nas nałożone. Co do zasady, będziemy przetwarzać dane osobowe przez 6 lat od zakończenia obowiązywania stosunku prawnego, jaki łączy nas z Użytkownikiem, Pacjentem czy Specjalistą. Okres ten jest uzasadniony obowiązującym w Polsce okresem przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jeśli chcesz skorzystać z konkretnych usług, to powinieneś podać dane wymagane w danym przypadku, w szczególności odbycie Sesji będzie się wiązało z przekazaniem danych szczególnej kategorii (wrażliwych), których przetwarzanie może mieć miejsce wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Podmioty, które są zaangażowane w proces przetwarzania Twoich danych osobowych, są ograniczone do minimum. Są to przede wszystkim:

- nasi dostawcy usług chmurowych, gdzie przechowujemy zaszyfrowane dane w ramach usługi Google Cloud, wykorzystujący serwery we Frankfurcie w Niemczech, tj. Google Cloud Poland Sp. z o.o. oraz uczestniczący w procesie przetwarzania Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.;

- wybrany przez Ciebie Specjalista;

- dostawcy narzędzi pomocniczych ułatwiających korzystanie z usług, tj. Google (usługa Hangouts) czy Twilio.


Nie profilujemy Twoich danych.

VII. Czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Na moment rozpoczęcia przetwarzania nie przetwarzamy Twoich danych osobowych poza obszarem EOG.

Przetwarzanie danych poza obszarem EOG może mieć jednak miejsce w przyszłości, w przypadku gdy przetwarzanie będzie realizowane przez Therapify LTD bezpośrednio z Wielkiej Brytanii, a nie jak ma to miejsce teraz, bezpośrednio z Polski. Na moment rozpoczęcia przetwarzania Twoich danych takie przetwarzanie nie ma miejsca, ponieważ całokształt operacji przetwarzania odbywa się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, polskiego oddziału spółki (Therapify Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce, NIP: 1060007868, Żegiestów 82A, 33-370 Żegiestów).

Może się to zmienić w przyszłości, w szczególności w przypadku zmian organizacyjnych (np. likwidacja oddziału).

Ewentualna zmiana tego stanu rzeczy będzie możliwa wyłącznie na podstawie i przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa, jak również po przekazaniu Tobie stosownej informacji.

Potencjalne przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego, którym od Brexitu jest również Wielka Brytania, będzie zgodne z prawem, ponieważ Wielka Brytania zachowuje bardzo wysoki standard ochrony danych osobowych. Potwierdzeniem tego jest wydana przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca, że Zjednoczone Królestwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Przyjęcie takiej decyzji pozwala na transfer danych do tego państwa bez konieczności uzyskania jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia. Aby wydać decyzję o adekwatności dla Zjednoczonego Królestwa, Komisja Europejska musiała dokonać wszechstronnej analizy porządku prawnego tego państwa. Analiza obejmowała przepisy dotyczące praw podmiotów danych, ograniczenia oraz zabezpieczenia w zakresie dostępu organów publicznych do danych osobowych, jak i gwarancje zapewniające stopień ochrony „zasadniczo odpowiadający” stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii Europejskiej.

Powyższe oznacza, że ewentualny transfer danych do Wielkiej Brytanii będzie oznaczał utrzymanie wysokiego standardu ochrony Twoich danych osobowych.


CZĘŚĆ II Pliki cookie i inne technologie

1. Czym są pliki cookie?

Nasza strona www, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc.


2. Na jakiej podstawie wykorzystujemy pliki cookie?

Podstawą korzystania z technicznych plików cookie jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu funkcjonalności i efektywności naszej strony.

Podstawą korzystania z analitycznych i marketingowych plików cookie jest Twoja zgoda, dzięki której możemy ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej.


3. Jak długo korzystamy z plików cookie?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:

- sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

- stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.


4. Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookie?

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z Serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam.


Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa.


5. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookie?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie. Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookie przez serwis, poniżej wskazujemy, w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookie podczas Twoich odwiedzin na portalu.


6. Jak wyłączyć obsługę plików cookie?

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookie z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookie na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookie.


Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookie może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookie.

W przeglądarce Firefox:

W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

Następnie wybierz zakładkę Prywatność.

Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.


W przeglądarce Google Chrome:

W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).

Wybierz Ustawienia.

Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.


W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.

W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn.

Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.


W przeglądarce Internet Explorer 9

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.


W przeglądarce Safari

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.


Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:

Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.


Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.


Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.


Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.


W przeglądarce Opera

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:

Akceptuj ciasteczka - wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).

Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam - wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Nigdy nie akceptuj ciasteczek - wszystkie ciasteczka są odrzucane.


7. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym umieszczona jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.


Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.