Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą THERAPIFY LIMITED z siedzibą w Warwick (Innovation Centre Gallows Hill; Warwick, England CV34 6UW), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dla Anglii i Walii pod numerem 12097631 (dalej również jako ADO lub też Administrator).
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować hello@therapify.eu
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z niektórych z pośród usług świadczonych przez stronę internetową (therapify.eu). Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości wykonania poszczególnych usług. Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnej zgody oraz w celu realizacji usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na ADO.
  • skorzystania z formularza kontaktowego i umożliwienia odpowiedzi na wskazany adres przez Administratora.
  • wysyłki newslettera.
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług, przeciwdziałania nadużyciom i łamaniu regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  • statystyki oraz doskonaleniu usług.
 5. Zbierane od Państwa są następujące dane:
  • IP Użytkownika.
  • w przypadku nawiązania z kontaktu z Administratorem: adres e-mail, numer IP, imię i nazwisko, numer telefonu oraz datę wysłania wiadomości.
 6. Jakiekolwiek informacje dotyczące użytkownika (np. dane dotyczące działalności gospodarczej), a w szczególności dane pozwalające na identyfikację Użytkownika nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom nieupoważnionym przez administratora. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby, organy administracji publicznej oraz inne podmioty, do których przekazanie danych osobowych będzie niezbędne celem realizacji zawartej umowy lub wykonania obowiązku przewidzianego przez przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym oraz przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków lub upływu okresu przedawnienia, o których mowa w aktach prawnych powszechnie obowiązujących.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (to znaczy: poza obszar Unii Europejskiej lub EOG).
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 12. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Dane Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach analitycznych.
 14. Kontakt z administratorem: hello@therapify.eu lub tel. 605-054-558.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.